Site Builder คือการพัฒนาการสร้าง
เว็บไซต์ ให้ง่ายในการใช้งานสำหรับ
บุคคลทั่วไป โดยจะมีวิธีการสร้างแบบ
step by step มีการแนะนำในการ
สร้างเว็บไซต์ตลอดทั้งการสร้างด้วย
ไฟล์ภาพและไฟล์วีดีโอ
 
สามารถเพิ่มชื่อบริษัท เพิ่มหัวข้อ
เว็บไซต์ (website title),โลโก้
และยังสามารถเลือก Templates
(รูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์)ซึ่งมีให้
เลือกมากกว่า 500 แบบหรือถ้ายังไม่พอใจก็ยังสามารถสร้างรูปแบบโครง
สร้างเว็บไซต์ (DIY Templates)
ได้อีกด้วย พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาแบบ WYSIWYG คุณสามารถเห็นในสิ่งที่คุณใส่ข้อมูลได้เลยซึ่งสามารถ
preview ดูรูปแบบเว็บไซต์จนพอใจ
ก่อนนำเผยแพร่เว็บไซต์ด้วยตัวคุณเอง
 
และยังสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์ของคุณได้ทั่วโลกที่มี Internet โดยสามารถแก้ไขหรือเพิ่ม
เติมข้อมูลจากเครื่อง Computer
เครื่องใดก็ได้อีกเช่นกัน. 
 
 
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป,ห้างร้าน
หรือบริษัทที่ต้องการจะมีเว็บไซต์ไว้
สำหรับ เสนอข้อมูล,ติดต่อหรือโชว์
ลูกค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองหรือ
บริษัทห้างร้าน
 
แต่ไม่เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีข้อมูลหรือ
สินค้าจำนวนมากหรือระบบซื้อขาย
online เพราะตัวเว็บไซต์ไม่มีฟังก์ชั่นนี้
ซึ่งลูกค้าอาจจะต้องใช้งานเว็บไซต์ใน
รูปแบบอื่น 
 
ถ้ามีข้อสงสัย ลองสอบถามข้อมูลทาง
e-mail หรือติดต่อคุณภคิน ที่เบอร์
080 646 1991,080 909 8755
  
ถ้าเพียงแต่อ่านข้อมูลต่างๆก็อาจจะมอง
ไม่เห็นภาพ ดังนั้นทางเว็บไซต์
Phakin Sitebuilder.com จึงได้สร้าง DEMO ไว้ให้ลองใช้งาน
 
 
ถ้าได้อ่านคำแนะนำก่อนทดลองใช้งานแล้วก็มาทดลองสร้างเว็บไซต์กันเลย
ครับ

ถ้ามีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการสร้าง ลองสอบถามข้อมูลทางe-mail
หรือติดต่อคุณภคิน ที่เบอร์
080 646 1991,080 909 8755